Udmeldelse

Udmeldelse

Hvis du ønsker at udmelde dig, så skriv en mail til info@kickboxingacademy.dk.


Eventuelt forudbetalt kontingent returneres ikke med mindre der foreligger særlige omstændigheder som f.eks. en skade eller lignende.